Veiling

Veilingvoorwaarden 

Algemene voorwaarden

Voorwaarden Exloo Spring Auction for Jumpers and Dressage

 1. De veiling geschiedt onder auspiciën van Exloo Spring Auction for Jumpers and Dressage en zal plaatsvinden ten overstaan van notaris mevr. Mevr. H. Prins te Borger, gemeente Borger Odoorn.
 1. De veilingorganisatie heeft géén andere verplichtingen anders dan in deze veilingvoorwaarden genoemd.
 1. De paarden worden bij opbod verkocht in de staat en toestand waarin deze zich tijdens de verkoping bevinden. Koper en verkoper nemen voor eigen rekening en risico deel aan de veiling. Bij uitsluiting van het veulen blijven de inschrijfkosten, zoals onder voorwaarde 13 vermeld, onverkort verschuldigd door verkoper.
 1. Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden en is aan zijn bod gebonden totdat een hoger bod wordt geaccepteerd.
 1. Indien de veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen.
 1. De veiling van de te veilen paarden zal op deelnemerslijst plaatsvinden.
 1. Voorafgaand van de veiling zijn de gevraagde rӧntgen/ X-RAY in te zien. De verkoper blijft tot de wettelijke overdracht verantwoordelijk voor de veterinaire toestand van het paard. Vanaf het moment van aflevering zijn de paarden voor rekening en risico van de koper. Standaard xray rapport bestaat uit 20 foto’s. Dit zijn foto’s van de kogels, hoefkatrollen, sprongen en knieen.
 1. De keuringsrapporten zijn voorafgaand aan de veiling beschikbaar voor kopers. Indien er geen veterinair keuringsrapport aanwezig is, kan u paard niet geveild worden.
 1. Het eerste twee te veilen paarden, zoals vermeld in de catalogus onder nummer 1 en 2 worden direct na de pauze opnieuw geveild. Het startbedrag na de pauze is het hoogste bod van vóór de pauze. Het hoogste bod is bindend.
 1. De veilingmeester zal aangeven in welke bedragen of veelvouden daarvan dient te worden geboden. De notaris behoudt zich de bevoegdheid voor om zonder opgaaf van redenen een bieder te weigeren.
 1. De betaling van de koopsom geschiedt via het overmaken van het bedrag door de koper aan de Exloo Spring Auction For Jumpers and Dressage of à contant onmiddellijk na afloop van de veiling.
 1. De koopsom wordt verhoogd met een opslag voor veilingkosten van 7%, te voldoen door de koper. Na betaling door de koper van de koopsom, vermeerderd met de veilingkosten, zal verrekening plaatsvinden met de verkoper.
 1. Aan de verkoper wordt te allen tijde een bedrag van € 150,00 aan veilingkosten in rekening gebracht (dit is inclusief stallingskosten), door verkoper te voldoen bij inschrijving van de veiling.
 1. Indien er voor zover er omzetbelasting verschuldigd mocht zijn is deze voor rekening van de verkoper en begrepen in de koopsom.
 1. Gekochte paarden die niet betaald zijn worden geacht niet te zijn verkocht, terwijl de koper in veiling desalniettemin verplicht is tot volledige vergoeding van alle kosten, schade en interesten die uit de niet-tijdige betaling zijnerzijds zijn voortgevloeid.
 1. De verkoper is verplicht het veulen te houden tot de minimum speenleeftijd van 4,5 maand. Verkoper heeft een afleverplicht naar koper met een maximum reisafstand van 80 km, tenzij onderling met wederzijds goedvinden een andere regeling wordt overeengekomen.
 1. Verkoper geeft bij het aanbieden in publieke verkoping van het hem in eigendom toebehorende paard, Exloo Spring Auction for Jumpers and Dressage onherroepelijk volmacht de koopovereenkomst voor en namens verkoper te ondertekenen, de koopprijs te ontvangen en daarvoor kwijting te verlenen, het afgiftebewijs aan koper af te geven en voorts al datgene te doen, wat de Exloo Spring Auction For Jumpers and Dressage raadzaam zal oordelen in overleg met notaris. Aan de verkoper wordt het recht om niet te gunnen onthouden.
 1. Iedere bieder wordt geacht zich aan de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden te hebben onderworpen. Het bieden zonder meer is voldoende om kennis van de veilingvoorwaarden aanwezig te achten, waarbij de voor veilingen gebruikelijke voorwaarden en bedingen op de onderhavige publieke verkoping van overeenkomstige toepassing zijn.
 1. Iedere verkoper wordt eveneens geacht zich aan de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden te hebben onderworpen, waarbij de voor veilingen gebruikelijke voorwaarden en bedingen op de onderhavige publieke verkoping van overeenkomstige toepassing te zijn.
 1. Bij verkoop naar het buitenland zijn de eventuele bijkomende export-kosten voor rekening van de koper.

Arts & Dier workshop dinsdag 6 maart

Arts & Dier nodigt je uit! Ben jij er ook bij?

Lees meer

Duurzaam Hippisch Centrum Exloo!

Duurzaam Hippisch Centrum Exloo! Nu in de grote hal mooie led verlichting
Lees meer

ONNK 23 maart 2018

ONNK vrij bewegen en vrij springen 23 maart 2018 – 17.00 uur Train & Trade
Lees meer

Eventing zaterdag 24 maart

Stichting HCE organiseert op zaterdag 24 maart op het terrein van het Hippisch centrum Exloo. Inschrijfgeld: B & L Paarden €30,00 Contant betalen op wedstrijddag Prijzengeld: 1ste prijs €55,00, 2de prijs €45,00 3de prijs: €35,00, 4de prijs €30,00 5de prijs €25,00...
Lees meer

The Dutch Amazone Cup

International Working Equitation Competition 23, 24 en 25 februari - HIPPISCH CENTRUM EXLOO Met zaterdagavond  24 febr. een spetterende showavond. Iedereen is van harte welkom. Vanaf 22 uur live muziek in de kantine met ORLANDO    
Lees meer

We gaan 7 april met zijn allen aan de klus!

We gaan 7 april met zijn allen aan de klus! We noemen het: KLAAR VOOR HET VOORJAAR! Met elkaar schilderen, sausen, opruimen, schoonmaken opruimen…enz! Er is voor iedereen wel iets te doen! We beginnen om 9.00 en stoppen uiterlijk 15.00 uur. Help je ook gezellig mee?...
Lees meer