Privacy

Bijzonder gewaardeerde klant/ relatie van Hippisch Centrum Exloo,

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Deze Europese Verordening is ter bescherming van de privacy van elke Europese burger.

Persoonsgegevens

Omdat u klant, bezoeker, lid of een andere relatie bent van Hippisch Centrum Exloo , verwerken en bewaren wij persoonsgegevens van u.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:

  • naam (achternaam + voorletter(s))
  • adres
  • woonplaats
  • telefoonnummer(s)
  • emailadres
  • gegevens van uw dier(en)
  • Scores en of overwinningen

Voor klanten/ bedrijven/ leden  met een automatische betalingsregeling bewaren we ook het bankrekeningnummer.

Doel

Hippisch Centrum Exloo verwerkt deze persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of mailen indien u een inschrijving of een nieuwsbrief kunt ontvangen
  • U te informeren over wijzigingen in onze diensten of programma’s
  • Om uitslagen, overwinningen ,prestaties enz. te publiceren op onze social media

Social media:

Tijdens door Hippisch Centrum Exloo georganiseerde informatieavonden, bijeenkomsten en/ of activiteiten etc. kunnen foto’s gemaakt worden met als mogelijk doel deze op onze social mediakanalen (Facebook/ Instagram/ Twitter) te publiceren. Dit kunnen opnamen zijn van de activiteit, (uw) dieren en/ of een sfeerimpressie. U wordt hierover vooraf t.a.t. geïnformeerd, net als over ons Privacy Statement. Tenzij voorafgaand aan deelname hiertegen protest wordt gemaakt door de bezoeker, heeft Hippisch Centrum Exloo toestemming de gemaakte foto’s te publiceren. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, de foto(s) zullen daarop vanzelfsprekend worden verwijderd.

Bewaartermijn

Hippisch Centrum Exloo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor al uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend na uw uitdrukkelijke toestemming met derden (b.v. doorverwijsklinieken), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of om, na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn, te laten verwijderen.

Wilt u een volledig inzicht in ons privacy beleid, bekijk dan ons Privacy Statement op de website hippischcentrumexloo.nl

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens Hippisch Centrum Exloo

Ciska Paping secretaris