Stichting Arion Exloo

Over ons

In 2019 heeft Hippisch Centrum Exloo in samenwerking met stichting: “Stichting Waar een Wil is” drie kerstshows georganiseerd voor ouderen uit de hele provincie Drenthe.

Op 5 mei 2021 is een bevrijdingsshow georganiseerd op het Hippisch Centrum in Exloo, ten behoeve van ouderen en mensen met een beperking in de gemeente Borger-Odoorn en de aangrenzende gemeenten.

Op donderdag 21 december en vrijdag 22 december 2023 zijn drie kerstshows georganiseerd voor ouderen en mensen met een beperking en hun mantelzorgers uit de hele provincie Drenthe, waarbij natuurlijk ook de mensen uit aangrenzende gemeentes in Groningen van harte welkom waren.

Aangezien de evenementen zo’n groot succes zijn gebleken, is besloten dat de kerstshows een jaarlijks terugkerend evenement zullen worden op de donderdag en vrijdag voor Kerst. Ook is het de bedoeling dat er jaarlijks andere maatschappelijk-culturele activiteiten worden georganiseerd in- en rondom het Hippisch Centrum, zodat het de hoogste tijd werd voor de oprichting van een aparte stichting voor al deze activiteiten en evenementen.

Oprichting Stichting Arion Exloo

Op vrijdag 2 februari 2024 is Stichting Arion Exloo opgericht door Albert Koopmans (Hippisch Centrum Exloo), Harriët Prins (notaris in de gemeente Midden-Drenthe en secretaris/penningmeester van Stichting Waar een Wil is) en Alie Meijer (bestuurslid Stichting Waar een Wil is/voormalig unit-manager woon- en zorgcentrum De Paasbergen in Odoorn).

Mr Astrid Renate Mink, notaris in de gemeente Emmen en kantoorgenoot van Harriët Prins heeft de oprichtingsakte belangeloos gepasseerd.

Oprichting Stichting Arion Exloo

Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi)

Stichting Arion Exloo heeft de aanvraag ANBI-beschikking ingediend.

Fiscale voordelen
Als de stichting de ANBI-status heeft verkregen, dan geeft deze toegang tot een aantal fiscale voordelen. Zoals vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting. Maar ook giftenaftrek voor donateurs.

Algemeen belang
Een ANBI moet het algemeen belang beogen en dienen. Dit houdt in dat een ANBI een algemeen nuttige doelstelling heeft. Zowel statutair, maar ook feitelijk moet het algemeen belang nagestreefd worden. Ook moet de stichting met de werkzaamheden en geldstromen dit algemeen belang ook echt dienen. Particulier belang mag niet aanwezig zijn.

Bestuur Stichting Arion Exloo

Voorzitter: Albert Koopmans
Secretaris/penningmeester: Harriët Prins
Bestuurslid: Alie Meijer

Doelstelling Stichting Arion Exloo

  1. het organiseren van zinvolle activiteiten en culturele evenementen voor ouderen en mensen met een beperking;
  2. het bevorderen van participatie en integratie van nieuwkomers in Nederland;
  3. het bieden van een zingevende daginvulling voor ouderen, jongeren en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  4. het bieden van stageplekken, werkervaring en opleidingen voor jongeren en overige personen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

Gegevens Stichting Arion Exloo

Kvk-nummer: 92864244
RSIN: 866197539
Postadres: Hoofdstraat 26, 7875 AC Exloo
Bezoekadres: Valtherweg 27A, 7875 TA Exloo
SBI-code: 94996 (overige ideële organisaties)
Bankrekening: in aanvraag 

Beloningsbeleid Stichting Arion Exloo

De bestuurders ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan Stichting Arion Exloo

Jaarlijks zullen er meerdere kerstshows worden georganiseerd met behulp van vrijwilligers, ten behoeve van ouderen, mensen met een beperking en hun mantelzorgers, waarbij de doelgroep gratis toegang heeft. Aan de shows zullen naast Nederlandse professionele ruiters en artiesten, ook buitenlandse artiesten en jonge kinderen deelnemen.

Oprichting Stichting Arion Exloo
Oprichting Stichting Arion Exloo

Tevens zullen andere maatschappelijke en/of culturele activiteiten worden georganiseerd op- en rondom het Hippisch Centrum Exloo voor ouderen, mensen met een beperking, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders en vrijwilligers, met als hoofddoel:

–        het bieden van een zinvolle daginvulling/bestrijding eenzaamheid;

–        het bevorderen van participatie en integratie;

–        het verkorten van de afstand tot de arbeidsmarkt.

Getracht zal worden om, in samenwerking met SaNour, zoveel mogelijk nieuwe Nederlanders uit de regio als vrijwilliger bij de shows en andere activiteiten te betrekken.

Om de dagelijkse sleur te doorbreken, zullen ouderen, mensen met een beperking en mensen met een zorgvraag worden uitgenodigd om hippische activiteiten/evenementen bij te wonen, onder het genot van een hapje en een drankje en de nodige aandacht.

Waar mogelijk, zullen werkervaringsplekken worden gecreëerd, om zo de afstand tot de arbeidsmarkt te verkorten voor statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Oprichting Stichting Arion Exloo
Oprichting Stichting Arion Exloo
Oprichting Stichting Arion Exloo

SaNour

Bij de organisatie van de reeds georganiseerde evenementen is “SaNour” nauw betrokken. Ook bij komende activiteiten en evenementen zal samenwerking worden gezocht met “SaNour”.

“SaNour” is de naam van de interculturele dienstverleningsorganisatie van Nour Saadi en haar echtgenoot Saleem Bachara, twee voormalige Syrische artsen uit Aleppo (Syrië), een inmiddels Nederlands echtpaar dat al weer jaren in Emmen woont.

In Nederland zijn Nour en Saleem, vanwege hun medische achtergrond en goede beheersing van de Nederlandse taal, door het landelijk expertisecentrum Pharos opgeleid en getraind tot sleutelpersoon gezondheid, zodat zij in Nederland inzetbaar zijn als voorlichter, bemiddelaar, verkenner en adviseur en zo een brug kunnen slaan tussen de zorg en vluchtelingen/migranten.

Aan Nederlandse instellingen en organisaties en aan statushouders kunnen Nour en Saleem (mede als ervaringsdeskundigen op zowel het gebeid van integratie als van traumaverwerking) inzicht geven hoe de Nederlandse waarden, normen en praktijk zich verhouden ten opzichte van de waarden, normen en praktijk van statushouders met een andere culturele achtergrond en hun status in het land van herkomst.

Saleem Bachara en Nour Saadi
Syrische Zangeres Shaza Hayek